Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

tumnagel

Läroplanen innehåller i fyra huvudavsnitt: Skolans värdegrund och uppgifter, Övergripande mål och riktlinjer, Examensmål för alla nationella program samt Gymnasiegemensamma ämnen.

Läroplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens och boken kommer därför att revideras under hösten 2017, under tiden finns den inte att beställa utan endast som pdf.

Ladda ner som PDF (2116 KB)
Tipsa:

Proxy error: 304

Message: Could not get page