Skolverket

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

tumnagel

Läroplanen innehåller i fyra huvudavsnitt: Skolans värdegrund och uppgifter, Övergripande mål och riktlinjer, Examensmål för alla nationella program samt Gymnasiegemensamma ämnen.

Läroplansdelarna flyttas in i gymnasieboken. Övriga delar blir tillgängliga på vår webbplats. Mer information kommer under hösten 2018.

Ladda ner som PDF (2116 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page