Skolverket

Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

tumnagel

De allmänna råden anger hur regleringen runt betygssättning enligt Gymnasieskola 2011 bör hanteras i praktiken.

I oktober 2018 ger Skolverket ut nya allmänna råd om betyg. Datum för publicering är ännu inte fastställt. Dessa råd kommer därmed att utgå. De nya allmänna råden syftar till att ge lärare, rektorer och huvudmän ett förtydligat stöd i arbetet med att sätta betyg, informera elever om betyg samt följa upp betyg.

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. I dessa allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan kopplas därför planering ihop med den del av undervisningen som handlar om bedömning och betygssättning.

Ladda ner som PDF (385 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
46
Best nr
12:1291

Proxy error: 304

Message: Could not get page