Skolverket

Förskolan är till för ditt barn - översatt till romani kale

tumnagel

Broschyren riktar sig främst till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera.

Reviderad upplaga av broschyren 2011. Översättningen finns endast som utskriftsbar pdf-version, se nedan.

Ladda ner som PDF (1363 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page