Skolverket

PIRLS 2011

tumnagel

Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Fortsatt nedåtgående resultat.

Svenska elever i årskurs 4 läser bra i jämförelse med elever i de andra 49 länderna som deltar i undersökningen PIRLS 2011. Svenska elever ligger över genomsnittet för de EU- och OECD-länder som deltar. Men de svenska elevernas läsförmåga har försämrats. Den nedåtgående trenden som syntes i PIRLS undersökningarna som gjordes 2001 och 2006 fortsätter även i denna mätning och Sverige är ett av de fåtal deltagande länder som har försämrat sina resultat under hela perioden.

PIRLS 2011 visar att det är flickornas resultat som har försämrats mest, även om flickor fortfarande är bättre på läsning än pojkar. Speciellt för denna mätning är också att man kan se en försämring av läsförståelsen av sakprosatexter medan läsförståelsen av skönlitterära texter är i princip samma som vid tidigare mätningar.

Ladda ner som PDF (3165 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
120 kr/st (+porto)
Antal sidor
95
Best nr
12:1309

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.