Skolverket

Särskild utbildning för vuxna

tumnagel

Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom särskild utbildning för vuxna. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.

Stödmaterial för särskild utbildning för vuxna omfattar mål och syfte med utbildning, men också hur verksamheten enligt bestämmelserna ska utformas.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
95 kr/st (+porto)
Antal sidor
32
Best nr
978-91-7559-043-1

Proxy error: 304

Message: Could not get page