Skolverket

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Reviderad 2017)

tumnagel

För att underlätta arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har det här materialet tagits fram som ett stöd. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas.

Materialet riktar sig till lärare och rektorer inom de obligatoriska skolformerna, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här får du som läsare exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen.

Ladda ner som PDF (961 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
30 kr/st (+porto)
Antal sidor
32
Best nr
16:1552

Proxy error: 304

Message: Could not get page