Skolverket

Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

tumnagel

Diskussionsunderlaget är ett stöd för lärare som tillsammans vill utveckla sin undervisning mot att bli mer språkutvecklande.

Diskussionsunderlaget är framtaget utifrån läroplanen för grundskolan men är i hög grad relevant för övriga skolformer och verksamheter.

Ladda ner som PDF (177 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page