Skolverket

Grundskolan i internationella kunskapsmätningar - kunskap, skolmiljö och attityder till lärande

tumnagel

Sedan 1995 har svenska grundskolelever deltagit i en rad internationella kunskapsmätningar som PISA, PIRLS och TIMSS. De har studerat allt från läsförmåga och matematikkunskaper till medborgarkompetens och problemlösning. Denna rapport ger en bred och summerande bild av vad dessa mätningar visat.

Sedan 1995 har svenska grundskolelever deltagit i ett 40-tal internationella kunskapsmätningar, i allt från läsförmåga och matematik till medborgarkompetens och problemlösning. Det finns skäl att, utöver de rapporter som producerats från var och en av dessa, söka ge en bred och summerande bild av vad dessa mätningar visat. Avsikten med den här rapporten är att ge en sådan bild. Den visar hur de svenska resultaten på kunskapsproven utvecklat sig som helhet under de 18 åren och söker också ge en internationellt jämförande bild av skolmiljön med stöd av de enkätsvar från elever och skolpersonal som ingår i mätningarna. Utvecklingen för vart och ett av de sex kompetensområden som mätningarna omfattat redovisas också. Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av skoldebatten och utvecklingen i den svenska skolan.

Ladda ner som PDF

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.