Skolverket

Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

tumnagel

Materialet är ett stöd för dig som arbetar med att elever med utvecklingsstörning får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till.

Det här materialet riktar sig till dig som är rektor, studie- och yrkesvägledare eller lärare inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Det innehåller bland annat information om vad studie- och yrkesvägledning är och vilka rättigheter eleven har. Det handlar om hur skolan kan ge stöd till eleven att välja studier och yrken genom vägledningssamtal, anpassningar och genom att utgå från elevens mål. Materialet berör även hur skolan kan stärka sin koppling till arbetslivet och stödja elevens övergång från skola till arbetsliv.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
Gratis, porto tillkommer
Best nr
14:1415

Proxy error: 304

Message: Could not get page