Skolverket

Stödinsatser i utbildningen

tumnagel

Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Barn och elever behöver ledning, stimulans och ibland olika former av stöd för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk nedan.

Ladda ner som PDF (2063 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
62
Best nr
14:1424

Proxy error: 304

Message: Could not get page