Skolverket

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

tumnagel

Råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fyllt 20 år.

Obs! Nedan finns ett informationsblad som kompletterar de allmänna råden. Kompletteringarna görs med anledning av ändringar och förtydliganden i 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) som träder i kraft den 1 juli 2018.

En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför är det viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att de insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar förtydligades i skollagen den 1 januari 2015. De här allmänna råden har tagits fram som ett stöd för planering, genomförande och utveckling och riktar sig till kommuner och andra aktörer. Syftet är att aktivitetsansvaret för ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet.

Ladda ner som PDF (499 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
64
Best nr
15:1512

Proxy error: 304

Message: Could not get page