Skolverket

Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet

tumnagel

Kommentarmaterial till kunskapskraven för årskurs 6 i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i att bedöma elevers kunskaper utifrån de delar av kunskapskraven i årskurs 6 som handlar om att föra resonemang om källors och informations användbarhet. En förhoppning är att materialet samtidigt ska ge idéer kring hur undervisningens innehåll och former kan utvecklas för att ge eleverna goda förutsättningar att föra sådana resonemang med hög kvalitet.

Ladda ner som PDF (362 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page