Skolverket

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

tumnagel

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever.

Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor kan eller bör handla och är tänkta att fungera som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet.

Vissa avsnitt gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, medan andra är riktade mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Råden kan också ge viss vägledning för arbetet med nyanlända elever i förskoleklassen och fritidshemmet.

Ladda ner som PDF (314 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
58
Best nr
16:1513

Proxy error: 304

Message: Could not get page