Skolverket

Delredovisning av uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet

Delredovisning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling, givet i särskild ordning för budgetåren 2014 och 2015.

Arbetet med Läslyftet fortskrider enligt plan. Under 2014 och 2015 har Skolverket:

  • genomfört en utprövningsomgång av Läslyftet,
  • utarbetat didaktiskt stödmaterial för publicering på Läs- och skrivportalen,
  • utlyst och fördelat statsbidrag inför läsåret 2015/16,
  • genomfört vissa insatser för rektorer,
  • genomfört utbildningsinsatser för handledare,
  • genomfört utbildningsinsatser för språk-, läs- och skrivutvecklare i samarbete med Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS).
Ladda ner som PDF (664 KB)

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.