Skolverket

Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus

tumnagel

Barn och elever som vårdas på sjukhus har samma rätt till utbildning som andra barn och elever i landet.

De allmänna råden innehåller rekommendationer om hur anordnaransvariga, sjukhuslärare och annan pedagogisk personal kan eller bör handla, och är tänkta som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet.

Den verksamhet råden gäller för är utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus. Det är utbildning som motsvarar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola eller gymnasieutbildning.

Ladda ner som PDF (497 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
34
Best nr
16:1541

Proxy error: 304

Message: Could not get page