Skolverket

Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9

tumnagel

En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om nationella proven.

Vilken roll spelar de nationella proven i skolan? Påverkar de undervisningen? Denna studie ger indikationer på hur det förhåller sig men på grund av låg svarsfrekvens ska resultaten tolkas med försiktighet.

I studien har Skolverket undersökt lärares, rektorers och elevers uppfattningar om de nationella provens roll och användning i grundskolans årskurs 6 och 9. Studien har ett praktikernära perspektiv och baseras på enkäter och intervjuer.Studien indikerar att de nationella proven upplevs som både bra och välgjorda och att de är ett viktigt stöd för likvärdighet i bedömning och betygssättning. Studien ger också en bild av att proven upplevs som en belastning och bidrar till stress för lärare och elever. Det finns också tecken på att proven påverkar undervisningen i större utsträckning nu jämfört med för tio år sedan.

Ladda ner som PDF (1006 KB)

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.