Skolverket

Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering

Redovisning av uppdrag att utveckla riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering (1 bilaga)

Skolverket har i enlighet med uppdraget utvecklat riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering. Stödmaterialet fokuserar på de processer inom validering som sker inom skolväsendet och då främst inom kommunernas vuxenutbildning. Riktlinjerna bör ses som förslag till åtgärder vid främst den kartläggande insatsen vid validering.

Ladda ner som PDF (245 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page