Skolverket

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

tumnagel

Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Det här kommentarmaterialet har tagits fram för att öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Ladda ner som PDF (371 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
72 kr/st (+porto)
Antal sidor
27
Best nr
978-913832713-5

Proxy error: 304

Message: Could not get page