Skolverket

Kommentarmaterial till kursplanen i biologi (reviderad 2017)

tumnagel

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.

Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterialet har tidigare funnits i tryckt format men finns nu endast som pdf.

Ladda ner som PDF (414 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page