Skolverket

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

tumnagel

Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan.

Här kan du läsa om fem exempel från gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar där skolor på ett medvetet sätt har integrerat studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Skolorna kopplar på olika sätt skolämnen till arbetslivet och åskådliggör olika utbildnings- och yrkesmöjligheter.

Ladda ner som PDF (4164 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page