Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasial vuxenutbildning

tumnagel

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa lärare och eventuella skolbibliotekarier i den gymnasiala vuxenutbildningen att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Tillsammans med dina kollegor kan du reflektera över de förtydliganden och förstärkningar som har gjorts i läroplanen när det gäller digital kompetens och vad det innebär för din undervisningspraktik. Diskussionsunderlaget kan också användas för självständiga reflektioner.

Ladda ner som PDF (584 KB)
Tipsa:

Proxy error: 304

Message: Could not get page