Diskussionsunderlag: Digital kompetens för dig som skolledare

tumnagel

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa skolledare att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Tillsammans med dina kollegor kan du reflektera över de förtydliganden och förstärkningar som har gjorts i styrdokumenten när det gäller digital kompetens och vad det innebär för din verksamhet. Diskussionsunderlaget kan också användas för självständiga reflektioner.

Ladda ner som PDF (543 KB)
Tipsa:

Proxy error: 304

Message: Could not get page