Skolverket

PIRLS 2016

tumnagel

PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Resultaten från 2016 visar att de svenska eleverna har förbättrat sin läsförståelse både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

PIRLS har genomförts vart femte år sedan 2001 och Sverige har deltagit vid samtliga undersökningar. PIRLS 2016 ger därmed möjlighet att beskriva hur svenska elevers läsförmåga har sett ut under 15 år. I denna rapport redogörs för de huvudsakliga resultaten från PIRLS 2016. Fokus ligger på de svenska resultaten och hur de förändrats över tid. Jämförelser görs också med Norden och med genomsnittet för de deltagande EU- och OECD-länderna.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av flera internationellt jämförande studier som Sverige deltar i för att kunna studera trender i elevers kunskaper och skillnader mellan olika skolsystem. PIRLS organiseras av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Eleverna som deltog i PIRLS deltog även i ePIRLS. Det är ett läsprov på dator i en simulerad internetmiljö som undersöker elevernas förmåga till läsning på internet. Se länk för att komma till rapporten ePIRLS 2016.

Ladda ner som PDF (3773 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
70 kr/st (+porto)
Antal sidor
74
Best nr
17:1560

Proxy error: 304

Message: Could not get page