Skolverket

Checklista för källkritik (reviderad 2018)

tumnagel

Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter.

Ladda ner som PDF (104 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
Gratis, porto tillkommer
Antal sidor
2
Best nr
18:1564

Proxy error: 304

Message: Could not get page