Skolverket

Uppdrag om en stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Redovisning av uppdrag om att ta fram en stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, U2017/01874/S (2 bilagor)

Redovisningen omfattar förslag till stadieindelade timplaner som anger den minsta garanterade undervisningstiden för varje ämne respektive ämnesområde för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverket har i arbetet med att ta fram förslag till timplaner utgått från grundskolans stadieindelade timplan och de nu gällande timplanerna för respektive skolform. Undervisningstiden har delats upp mellan stadierna så att elever ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som finns för respektive stadium och skolform. Lågstadiet får jämförelsevis färre timmar för att ge elever på lågstadiet kortare skoldagar. Skolverket har tagit hänsyn till de i regeringsuppdraget aviserade förändringarna för 2019 som berör matematik, elevens val och slöjd för grundsärskolan och matematik och elevens val i specialskolan.

Ladda ner som PDF (330 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page