Nationella minoritetsspråk läsår 2021/22

Statistik över elever som läser de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska och de lärare som undervisar i detsamma inom olika skolformer.

  • Läsåret 2021/22 är antalet elever i grundskolan 1 106 077. Av dessa deltar totalt 6001 elever i modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk. Det är en minskning med 190 elever från läsåret 2019/20 då det var ungefär 5360 elever.
  • Läsåret 2021/22 deltar 51 procent av de berättigade eleverna inte i någon undervisning i modersmål nationella minoritetsspråk i grundskolan. Det ser dock olika ut för de olika språken. När det gäller romani chib var det 73 procent av berättigade elever som inte deltog i undervisning läsåret 2021/22. När det gäller jiddisch deltog nästan alla (17 av 18) berättigade elever i undervisning
  • Det totala antalet tjänstgörande lärare i modersmål nationella minoritetsspråk i grundskolan och sameskolan har minskat från 340 till 317 lärare mellan åren 2019/20 och 2021/22.
  • Läsåret 2021/22 fanns det i ämnet modersmål i grundskolan och sameskolan totalt 209 lärare i finska, 49 lärare i samiska, 40 lärare i romani chib, 14 lärare i meänkieli och 3 lärare i jiddisch. Andelen lärare som har pedagogisk högskoleexamen är lägst bland lärare i romani chib med 8 procent och högst blad lärare i meänkieli med 64 procent.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2023:158

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt