Om kvalitet i förskolan

Forskning om och utvärdering av förskolan 1998-2001

Boken innehåller en metautvärdering av ett urval nyare forsknings- och utvärderingsarbeten som rör den svenska förskolan. Det material som granskats består av avhandlingar, forskningsrapporter, publikationer från Skolverket och kommunala utvärderingar. Metautvärderingen har gjorts på uppdrag av Skolverket och syftar till att ge en bild av utvecklingen i förskolan efter införandet av läroplanen 1998. Rapporten består av fyra delar, vilka behandlar följande teman:

-uppdraget och premisserna för metautvärderingen

-presentation och analys av det aktuella forsknings- och utvärderingsmaterialet

-diskussion av begreppet kvalitet i förskolan utifrån innehållet i materialet

-vilken information materialet ger i fråga om läroplanens betydelse för verksamheten i förskolan.

Av det material som granskats är det främst avhandlingarna och i viss mån forskningsrapporterna som kan bidra till ny och fördjupad kunskap om verksamheten i förskolan. De nationella och lokala utvärderingarna har i mindre grad bidragit till sådan kunskap. Metautvärderingen visar på den komplexitet och variation som präglar verksamheten i förskolan. Det finns också en stor variation med avseende på i vilken grad och hur läroplanen kommenteras och används i de aktuella studierna. Av materialet att döma finns det i många avseenden ett avstånd mellan läroplanens mål och intentioner och praktiken i förskolan. Rapporten bidrar samtidigt till att problematisera frågor om reformers genomslag och relationen mellan läroplaner och pedagogisk praktik.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt