Varför varierar elevkostnaderna mellan olika kommuner?

I denna publikation presenteras en modell för hur man med utgångspunkt från jämförelsetalen kan arbeta vidare med att analysera elevkostnaderna i kommunerna.

Under de senaste åren har staten decentraliserat beslutsrätt till skolhuvudmännen, i regel kommunerna. Den statliga regel- och resursstyrningen har ersatts av mål- och resultatstyrning. Samtidigt har Skolverket fått ansvaret för att följa upp och utvärdera hur skolhuvudmännen fullgör sina målsatta uppgifter. Inom detta redovisas två gånger per år jämförelsetal för landets skolhuvudmän. I denna publikation presenteras en modell - kallad trädanalys - för hur man, med utgångspunkt från jämförelsetalen, kan arbeta vidare med att analysera elevkostnaderna i kommunerna. Viktiga frågor som måste ställas i ett system för uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet är Varför varierar kostnader, prestationer och resultat mellan olika skolor eller kommuner? Hur förändras kostnader, prestationer och resultat från år till år? Syftet i denna undersökning är att försöka isolera vilka faktorer som förklarar varför en viss kommuns kostnad per elev avviker från rikets eller en viss kommungrupps genomsnitt. Hänsyn har här bland annat tagits till åldersfördelningen bland barn och ungdomar, befolkningstätheten, elevens studieförutsättningar, motivation och studieinriktning, arbetsmarknadsläget, andelen utländska medborgare av kommunens befolkning och kommunens folkmängd.Analysmodellen finns även i två versioner på diskett (95:184, 20 kr och 80:02, 30 kr).

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1993

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt