Hantering av skolans ekonomiska resurser

Denna skrift beskriver utifrån fallstudier i elva kommuner, hur dessa, i ett mål- och resultatstyrningsperspektiv, fördelar och hanterar resurserna till och inom skolsektorn.

Syftet med denna skrift är att utifrån ett antal fallstudier ge en bild av effekterna av avregleringen av skolan med speciellt fokus på hur kommunerna fördelar resurserna inom skolverksamheten. Vidare studeras hur kommunernas resursanvändning förändrats med anledning av kommunernas försämrade ekonomi. Helhetsintrycket av studien, jämfört med en liknande studie genomförd 1992, är att det har skett en ökad decentralisering av beslutsfattandet om ekonomiska resurser. Ökad uppmärksamhet ägnas också åt problemet att budget och skolplan behöver ha en närmare koppling till varandra. Ett ökat intresse kan också märkas för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Skillnaderna mellan olika kommuner är fortfarande stora. Mycket arbete återstår för att verksamheten ska kunna bedömas uppfylla de krav som kan ställas på ett välutvecklat mål- och resultatstyrningssystem. Sökord; resursfördelning, resursanvändning, styrsystem, decentralisering, prioritering

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt