Övrigt material 1998

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Analyser och utvärderingar 1996-97

Ansvaret för skolan- en kommunal utmaning

Barn- och fritidsprogrammet

Elever i behov av särskilt stöd

Elprogrammet

Fristående skolors politiska ekonomi - offentliga utgifter och finansiering

Förutsättningar för att utvärdera samhällsekonomiska effekter av ett reformerat skolsystem

Gymnasieskola för alla ......andra - En studie om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan

Gymnasieskolans kursprov höstterminen 1997

Gymnasieskolans kursprov vårterminen 1998

Industriprogrammet

Integration mellan barnomsorg och skola. Beslut, genomförande och ekonomiska konsekvenser i tolv kommuner.

Klassrum Direkt 1/98

Klassrum Direkt 2/98

Klassrum Direkt 3/98

Klassrum Direkt 4/98

Medieprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsekonomiska effekter av ökad valfrihet inom skolsektorn - en välfärdsteoretisk analys

Sfi och Grundläggande vuxenutbildning

Skolan i forskningen - Forskningen i skolan. Dokumentation från forskningssymposium i Falun den 29 oktober 1998

Skolan i forskningen - Forskningen i skolan. Dokumentation från forskningssymposium i Göteborg den 8-9 december 1998

Skolan i forskningen - Forskningen i skolan. Dokumentation från forskningssymposium i Karlstad den 1 oktober 1998

Skolväsendets överklagandenämnd

Slutbetyg i gymnasieskolan vårterminen 1997

Svenska utlandsskolor i siffror 1998

TIMSSProvuppgifter

Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997. Sammanfattning

Who believes in our schools? Attitudes to the Swedish school 1997.

Working for better air quality

Ämnesproven skolår 9, 1998

Ämnesprov år 5, 1998