Att organisera kunskap - om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden.

Denna skrift är en sammanställning av tankar och idéer som uttryckts i skriftliga underlag och muntliga inlägg och diskussioner vid ett antal seminarier på temat Läroplaner och organisering av kunskap.

Seminarierna, på vilka skriften bygger, har haft som utgångspunkt att ta sats i det som varit men tankemässigt lägga ut spår för framtiden, en framtid där sammanhanget för läroplaner i dess vidare mening blir förändrat. Det betyder att seminarierna har haft ett annat och kanske snävare tema än vad som idag betraktas som skolans aktuella och brännande problem. Det är framför allt frågor om hur skolans kunskapsuppdrag kan uttryckas, beskrivas och organiseras som varit i fokus i diskussionen. Med begreppet "kunskapsuppdrag" menar författarna den del av skolans uppdrag som är inriktad mot utveckling av kunskap och förmågor. Detta innebär inte att de ser någon motsättning mellan skolans kunskapsuppgifter å ena sidan och de fostrans- och personlighetsutvecklande å den andra. Kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang som omfattar såväl särskilda perspektiv som värderingar vilket bidrar till möjligheterna att ha en ståndpunkt. De driver inga teser utom möjligen en - sättet att nationellt utforma kunskapsuppdraget bör omprövas. Däremot vill de inte låsa sig för hur detta ska ske. Syftet har inte varit att förespråka vissa lösningar utan att snarare att ta fram underlag för att formulera nya frågor. Skriften uttrycker därför inte några gemensamma ståndpunkter och ingen seminariedeltagare är ansvarig för eller står bakom alla tankar och idéer som framförs eller de bakgrunder och scenarier som tecknas - men alla har bidragit med texter, med muntliga inlägg, i diskussioner eller med synpunkter på texterna.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt