Övrigt material 2002

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Antologji Albanska 4 - litteratur

Att bedöma eller döma

Att granska och förbättra kvalitet

Att öppna språkgränser - klyftor och broar i vuxna invandrares läs- och skrivutveckling

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Jämförelsetal för huvudmän. Del 2, 2002. Kostnader

Betygssättningen i fristående skolor - Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002

Bilder från Somalia, diaserie 80 bilder med texthäfte på svenska

Bilder från Vietnam - 66 diabilder, texthäften på vietnamesiska och svenska

Calisma kitabim - övningsbok på turkiska

Dalagga iyo duunyada. Djur och växter. Lärobok för somaliska i mellanåldern

Dergusa - Nordkurdiska för äldre elever

Der Schulleiter - eine demokratische, fordernde Führungskraft

Detta är Skolverket - en presentation

Director de escuela - jefe democrático, inspirador

Film for joy and learning

Grupper i förskolan - en kartläggning våren 2001

Klassrum Direkt nr 1/02

Kurdisk ABC-bok

Kurdisk grammatik på turkiska

Kurdisk historia - nordkurdisk

Kvalitetsarbete inom elevvård

Källkritik på Internet - lathund från Kolla källan- UTGÅTT

Le chef d'établissement - un responsable démocratique et prêt à relever les défis

Liber LEXIMI Albanska 2 - lästexter

Minnen och tankar 1 - texter av vuxna

Minnen och tankar 2 - texter av vuxna

Pay Zuvindo - Vishetens brunn - Romska ordspråk och talesätt

Perspektiv på kultur för lust och lärande

Plats utan oskäligt dröjsmål 2002

Programinriktat individuellt program - sex skolors sätt att organisera PRIV

Rezber, Sydkurdisk läsebok

Sammanhang och samspel - tankar om projektarbetet

School Head - democratic, challenging leader

Skolan i forskningen - Forskningen i skolan. Dokumentation från forskningssymposium i Luleå 20 – 21 november 2002

Skolan i forskningen - Forskningen i skolan. Dokumentation från forskningssymposium i Umeå den 11 - 12 april 2002

Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt av Louise Limberg

Skolverket - a presentation (outgone)

Skolverkets nyhetsbrev nr. 7/2002

Språket lyfter - lärarhandledning

Språket lyfter - observationsschema

Svenska utlandsskolor i siffror 2002

Tiden - Övningshäfte om tidsbegrepp

Tillsyn av kränkande behandling

Upplev och utforska - för utveckling

Utan hus utan grav - BI KHERESKO BI LIMORESKO

Utvärdering i förskolan - frågor och exempel

Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i tvåspråkiga regionala specialskolor

Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning. Några forskarperspektiv.

Vi övar vokaler

Våga lära av varandra - En jämförelse mellan gymnasieskolans yrkesförberedande utbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

Vägar till lärande. Exempel på arbetsätt inom den grundläggande yrkesutbildningen.

Vägar till lärande. Skolrapporter om arbetssätt inom den grundläggande yrkesutbildningen. (CD-rom)

Åtgärdsprogram i grundskolan, förekomst, innehåll och användning

Ämnesprov år 5, 2002