Övrigt material 2005

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Att mäta skolors relativa effektivitet

Att spåra och skapa genus i gymnasieskolans program- och kursplanetexter

Bild, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03)

Bokstavsträning

Costs - National level, Part 3 2005

Elever med utländsk bakgrund - en sammanfattande bild

Engelska, ämnesrapport till rapport 251 (NU-03)

EU och utbildningspolitiken - En promemoria med tonvikt på yrkesutbildning i ett europeiskt perspektiv

Europeisk språkportfolio

Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003

Hela livet - 50 år med sex- och samlevnadsundervisning

Hem- och konsumentkunskap, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03)

Hur används kursplanerna i skolan? Några resultat från en enkätundersökning 2004.

Idrott och hälsa, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03)

Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov

Matematik, ämnesrapport till rapport 251 (NU-03)

Min läsebok 2 tigrinska

Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03)

National Assessment and Grading in the Swedish School System

Nationella prov i gymnasieskolan - ett stöd för likvärdig betygsättning?

Nationella prov - Utgått

Naturorienterande ämnen, ämnesrapport till rapport 252 (NU-03)

Nosa på nätet - Lärarhandledning

Problemlösning, ämnesrapport till rapport 252 (NU-03)

Samhällsorienterande ämnen, ämnesrapport till rapport 252 (NU-03)

Skola för hållbar utveckling - informationsblad

Skolor som alla andra? Med fristående skolor i systemet 1991-2004

Skolverkets årsredovisning 2004

Slöjd, ämnesrapport till rapport 253, (NU-03)

Superundersökarna

Svenska och svenska som andraspråk årskurs 9, ämnesrapport till rapport 251 (NU-03)

Svenska utlandsskolor i siffror 2005

Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002

Utmärkelsen Förskola för hållbar utveckling - utgått

Utmärkelsen Skola/Vuxenutbildning för hållbar utveckling - utgått

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling - utgått

Vadå upphovsrätt - Att använda andras material i skolarbete

Varför ser kursplanerna ut som de gör?

Väl förberedd? Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer gymnasieutbildades färdigheter.

Årskurs 5, ämnesrapport till rapport 251 (NU-03)

Ämnesproven skolår 9, 2004

Ämnesprovet 2004 i engelska, år 9

Ämnesprovet 2004 i matematik, år 9

Ämnesprovet 2004 i svenska/svenska som andraspråk, år 9

Ämnesprov år 5, 2005