Övrigt material 2006

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Em bixwinin 2 - Läsebok 2. (Del 1 och Övningsbok har utgått).

gymnasieskola 2007

Gymnasieskolans kursprov vårterminen 2006

Hur är läget på din skola?

Liv i lärarrummet

Lärarnas utbildning - en jämförelse mellan några kommuner och Skolverkets statistik

Nationell skolutveckling - för ökad kunskap och bättre resultat

Nya Blandade övningar Tigrinska (Revidering och tillägg)

Nya Min Läsebok 1 Tigrinska (Revidering och tillägg)

Nyhetsbrev nummer 2/2006

Omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning - våren 2005

På andras villkor - skolans möte med elever med funktionshinder

Resultat från insamling av ämnesproven i årskurs 5 2006

Schools like any other? - Independent schools as part of the system 1991-2004

Skolverkets utbildningsinspektion - ger den några effekter?

SMiLE folder

Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2005/2006

Svenska utlandsskolor i siffror 2006

SökaSpråkaLära folder

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar? (nya språk) Spanska

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar - Persiska

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar - Polska

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar - Ryska

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar - Thailändska

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar - Tigrinska

Tyst i klassen?

Upplevelsebaserat lärande - att handleda spel, rollspel och simuleringar i klassrummet

Vad finns under ytan? - dvd

Växelvis på modersmål och svenska; Svensk version Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Albanska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Arabiska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Bosniska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Engelska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Nordkurdiska (kurmanci) Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Polska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Ryska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Somaliska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Spanska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Thailändska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Tigrinska Obs! Utgått

Ämnesproven skolår 9, 2005

Ämnesprovet 2005 i engelska i grundskolans åk 9

Ämnesprovet 2005 i matematik i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10

Ämnesprovet 2005 i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10

Ämnesprov år 5, 2006

Är Finlands sak vår?