Allmänna råd: Extra anpassningar och särskilt stöd

De här allmänna råden ska fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.