Allmänna råd om frånvaro i skolan

De här allmänna råden ska stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med att öka elevernas närvaro i skolan.