Fritidshem

Allmänna råd för fritidshem

De här allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten.