Allmänna råd om utvecklingssamtalet och IUP

De här allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.