Förskola

Publikation: Barngruppers storlek i förskolan

En kartläggning av aktuell forskning om lämpliga storlekar på barngrupper i förskolan.