Delredovisning av matematiklyftet 2012

Delredovisning av Uppdrag att svara för utbildning, "Matematiklyftet", givet i särskild ordning för budgetåret 2012.

Arbetet med Matematiklyftet pågår enligt plan. 33 grundskolor från totalt 29 huvudmän deltar i utprövningsomgången av fortbildningen som startade den 1 oktober 2012. Didaktiskt stödmaterial finns framtaget till tre moduler och är tillgängliggjorda på en särskilt framtagen lärportal. En processutvärdering följer arbetet under utprövningsomgången.

För att under perioden 2012-2016 kunna genomföra fortbildningen i Matematiklyftet enligt uppdraget, vill Skolverket uppmärksamma regeringen på behovet av

  • att Skolverket för budgetåret 2013 i första hand själv kan disponera medel mellan de olika posterna i uppdraget. I andra hand behöver den del av anslaget som får användas till utbildning av handledare och rektorer dimensioneras efter antalet matematikhandledare och rektorer som ska utbildas,
  • ett anslagssparande för att under hela perioden 2012-2016 kunna fördela statsbidrag till huvudmännen och ta fram det nödvändiga stödmaterialet, samt
  • ett bemyndigande för Skolverket för att underlätta deltagande i Matematiklyftet för landets huvudmän
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2012

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2011:643

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt