Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Omslag: Planering och genomförande av undervisningen

I början av hösten 2018 ger Skolverket ut nya allmänna råd om betyg. Dessa råd kommer därmed att utgå. De nya allmänna råden syftar till att ge lärare, rektorer och huvudmän ett förtydligat stöd i arbetet med att sätta betyg, informera elever om betyg samt följa upp betyg.

De allmänna råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken.

Ladda ner eller köp publikationen

Senast granskad: 2018-03-08
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten