Examensmål och programmål

För utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns examensmål och programmål.

Examensmål och programmål för gymnasieskolan

Varje nationellt program i gymnasieskolan har examensmål. Examensmålen är förordningar som beslutas av regeringen och gäller för alla nationella program.

Examensmål och programstrukturer för gymnasieskolan


Programmål för gymnasiesärskolan

Från och med den 1 juli 2013 gäller nya programmål för gymnasiesärskolan. För utbildning som påbörjats före det datumet gäller fortfarande den tidigare föreskriften (SKOLFS 1994:13).

Programmål för gymnasiesärskolans nationella program (SKOLFS 2013:5)

Programmål för utbildning som påbörjats innan 1 juli 2013 (SKOLFS 1994:13)

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Rättssekretariatet