Förordningar

Det finns många olika förordningar som rör skolväsendet, till exempel förordningar som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av regeringen och ska följas.

Fotograf: Michael McLain Här följer ett urval nya förordningar för förskola och skola. De förordningar som inte finns med i urvalet finns antingen i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) eller i Svensk Författningssamling (SFS).

Skolförordningen, SFS 2011:185

Skolförordningen ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011.

skolförordningen

Gymnasieförordningen, SFS 2010:2039

Gymnasieförordningen ska, för de flesta elever, tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011.

För elever i gymnasiesärskolan finns det aktuella övergångsbestämmelser, olika regler gäller beroende på när eleverna påbörjade sin utbildning.

gymnasieförordningen

Vuxenutbildningsförordningen, SFS 2011:1108

Vuxenutbildningsförordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2012.

För vissa elever som påbörjade sin utbildning före den 1 juli 2012 kan övergångsbestämmelser tillämpas.
kommunal vuxenutbildning

Övergångsbestämmelser – förordningar

För en del elever som påbörjade sin utbildning innan skolreformerna trädde i kraft och ännu inte avlutat sina studier gäller äldre bestämmelser. Det regleras i övergångsbestämmelserna till de olika skolformsförordningarna.

Övergångsbestämmelser

Senast granskad: 2016-04-14
Innehållsansvar: Rättssekretariatet