Förordningen om vuxenutbildning, efter kapitel 7

En elev som påbörjat sin gymnasieutbildning före den 1 juli 2011 och som efter avbrott i studierna vill återuppta sin utbildning har möjlighet till det inom komvux.

Om den påbörjade utbildningen inte längre erbjuds ska eleven fullfölja utbildningen enligt de regler och ämnesplaner som gäller för elever i Gy 2011.

Läs mer om övergångsbestämmelserna i gymnasieförordningen, efter kapitel 7.

Gymnasieförordningen (2010:2039)

Senast granskad: 2016-10-14
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik