Omvandling av betyg på gymnasial nivå

Elever som fått betyg enligt tidigare kursplaner ska inte ska behöva läsa om ett kunskapsinnehåll för att få gymnasieexamen. Därför finns föreskrifter om vilka tidigare kurser som motsvaras av nya och kan tillgodoräknas (motsvarandelistan). Föreskrifterna beskriver också hur betyg enligt den tidigare betygsskalan ska omvandlas när flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser.

Betyg som är satta enligt de kursplaner som gällde före den 1 juli 2012 kan i vissa fall omvandlas till betyg i nya kurser och föras in i en examen. Omvandlingen ska ske enligt den så kallade motsvarandelistan som är en föreskrift (SKOLFS 2011:196).

Det är bara kurser som kan omvandlas. Projektarbetet kan inte omvandlas till ett gymnasiearbete.

Betyg när en tidigare kurs motsvarar en ny

När en gammal kurs motsvarar en ny kurs omvandlas betyget så här:

  • Mycket väl godkänt ska motsvara A
  • Väl godkänt ska motsvara C
  • Godkänt ska motsvara E och
  • Icke Godkänt ska motsvara F

När kurser inte kan jämföras

De nya kursernas innehåll och konstruktion gör att det inte alltid är möjligt att rakt av jämföra en gammal kurs med en ny kurs. Många gånger är det flera gamla kurser som tillsammans har ett kunskapsinnehåll som motsvarar en eller flera nya kurser. Om elevens betyg i de gamla kurserna skiljer sig åt ska betygen omvandlas till ett sammanfattande betyg enligt Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:196).

  • Betyget F ska anges då det lägsta betyget är IG
  • Betyget E ska anges då eleven i fler än hälften av kurserna har lägst betyget G
  • Betyget D ska anges då det lägsta betyget är G och betyget VG eller MVG förekommer i hälften eller fler av kurserna
  • Betyget C ska anges då eleven i fler än hälften av kurserna har betyget VG och inget betyg är lägre än VG
  • Betyget B ska anges då det lägsta betyget är VG och betyget MVG förekommer i hälften eller fler av kurserna
  • Betyget A ska anges när samtliga betyg i kurser enligt kursplaner är MVG.
Senast granskad: 2015-06-30
Innehållsansvar: Rättssekretariatet