Juridisk vägledning

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridisk vägledning för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...-PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Senast granskad: 2015-06-18
Innehållsansvar: Rättssekretariatet