Annan pedagogisk verksamhet

  • Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen
  • Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten
  • Det finns bestämmelser om omsorg på tid när förskola eller fritidshem inte erbjuds

Gemensam reglering för annan pedagogisk verksamhet

Vad innebär annan pedagogisk verksamhet?

I den nya skollagens kapitel 25 finns bestämmelser om annan pedagogisk verksamhet, som omfattar:

  • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem,
  • öppen förskola,
  • öppen fritidsverksamhet och
  • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds ("nattomsorg").

De här verksamheterna är inte utbildning och därmed inte en del av skolväsendet men skollagen innehåller bestämmelser om de krav som finns på verksamheterna och regler om bidrag.

Annan pedagogisk verksamhet (105 kB)

Senast granskad: 2016-11-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet