Erbjudande om plats i förskolan

Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola erbjuds detta om deras vårdnadshavare önskar det. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.

  • Förskolan är en egen skolform
  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, i form av förskola, ska erbjudas plats skyndsamt

Plats från ett års ålder

Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola erbjuds detta om deras vårdnadshavare önskar det. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet kan även ha ett eget behov av att få plats i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. Utöver detta ska barn även erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Nära hemmet

Barnet ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om placering vid en viss förskoleenhet. Föräldrarna kan tacka nej exempelvis om verksamheten drivs med en viss konfessionell eller pedagogisk inriktning som de inte ställer sig bakom.

En kommun kan också erbjuda barnet motsvarande utbildning i en fristående förskola i kommunen.
Erbjudande av plats i förskola (83 kB)

Senast granskad: 2016-11-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet