Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan.

  • preparandutbildning,
  • programinriktat individuellt val,
  • yrkesintroduktion,
  • individuellt alternativ och
  • språkintroduktion.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

En annan möjlighet för elever som inte är behöriga till nationella program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörigheten. Eleven har rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att på så sätt slutföra utbildning.

Introduktionsprogram i gymnasieskolan (222 kB)
 

Senast granskad: 2016-03-30
Innehållsansvar: Rättssekretariatet