Juridisk vägledning

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridisk vägledning för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...-PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Juridisk vägledning på Skolverkets nya webbplats
Motsvarande information som på den här sidan finns på vår nya webbplats, som är under uppbyggnad. Gå gärna in och titta.

Ansvar i skolfrågor på beta.skolverket.se

Information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande (118 kB) Överklaganden enligt skollagen (168 kB)

Trygghet och ordning

Trygghet och studiero (200 kB) Tillsyn och sanktioner (113 kB) Unga med skyddade personuppgifter (1,2 MB)

Särskilda behov och förutsättningar

Rätt till kunskap och särskilt stöd (117 kB) Elever med heltäckande slöja i skolan (227 kB) Målgruppen för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (150 kB)

Hälsa

Elevhälsa - tydligare krav (84 kB) Egenvård i förskolan och skolan (152 kB)

Skolplikt och ledighet

Frånvaro och ledighet (152 kB) Skolplikt och rätt till utbildning (94 kB) Utlandsvistelse och skolplikt (81 kB)

Skolan och samhället

Legitimation och behörighet (233 kB) Skolan och kyrkan (129 kB) Skolskjuts (145 kB)

 Bedömning och behörighet

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan (91 kB)

Handläggning och avgifter

Avgifter i skolan (108 kB) Registerkontroll av personal (127 kB) Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan (182 kB)

Förskola och pedagogisk verksamhet

Erbjudande av plats i förskola (83 kB) Annan pedagogisk verksamhet (105 kB) Fristående förskolor (92 kB)

Skolverksamhet och roller

Entreprenad och samverkan (143 kB) Skolbibliotek (140 kB) Introduktionsprogram i gymnasieskolan (230 kB) Fristående skolor (174 kB) Förskolechefen och rektorn (153 kB)

Senast granskad: 2017-04-12
Innehållsansvar: Rättssekretariatet